Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2011

Η βιβλιοθήκη της Ορμύλιας


Η Βιβλιοθήκη της Ορμύλιας συμπλήρωσε στις 22 Φεβρουαρίου 2011 14 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στην Ορμύλια. Σας παρουσιάζουμε μια σύντομη αναφορά σχετικά με τον ορισμό και τους στόχους μίας Βιβλιοθήκης, την ιστορία, την οργάνωση, την λειτουργία και διακίνηση της συλλογής, το ρυθμό  ανάπτυξης της συλλογής και τα προβλήματα της Βιβλιοθήκης μας.
                ΟΡΙΣΜΟΣ:
                Λαϊκή Βιβλιοθήκη, σύμφωνα με το μανιφέστο της UNESCO, είναι ένας δημοκρατικός θεσμός μάθησης, παιδείας και πληροφόρησης. Είναι ο κατ’ εξοχήν χώρος, όπου φυλάσσεται η έκφραση της δημιουργικής φαντασίας και σκέψης του ανθρώπου, στον οποίο ο καθένας έχει ελεύθερη πρόσβαση.
Η Λαϊκή Βιβλιοθήκη - η βοηθητική πύλη στη γνώση - όπου φυλάσσεται η έκφραση της δημιουργικότητας, παρέχει τις βασικές προϋποθέσεις για μια δια βίου μάθηση, ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και πολιτιστική ανάπτυξη του ατόμου και των κοινωνικών ομάδων. Οι υπηρεσίες της Λαϊκής Βιβλιοθήκης παρέχονται ισότιμα σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, φυλής, φύλλου, θρησκείας, εθνικότητας, γλώσσας ή κοινωνικοοικονομικού επιπέδου. Στα άτομα που δεν μπορούν να κάνουν χρήση των συνήθων υπηρεσιών της, όπως οι γλωσσικές μειονότητες, τα άτομα με αναπηρίες και τα άτομα στα νοσοκομεία  ή στις φυλακές, πρέπει να παρέχονται ειδικές υπηρεσίες και υλικό.
Οι συλλογές και οι υπηρεσίες της Λαϊκής Βιβλιοθήκης δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε καμιά ιδεολογική, πολιτική ή θρησκευτική λογοκρισία ούτε σε εμπορικές πιέσεις. 
                ΣΤΟΧΟΙ:
                Οι στόχοι μίας Λαϊκής Βιβλιοθήκης είναι σχετικοί με τον πληθυσμό και τις ειδικές τοπικές συνθήκες και αναφέρονται: στη μόρφωση,  στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην πληροφόρηση, στη ψυχαγωγία και στον πολιτισμό.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ:

Το 1977 ξεκίνησε η λειτουργία μιας υποτυπώδους Βιβλιοθήκης χάρη στη πρωτοβουλία Καθηγητών και Μαθητών του Γυμνασίου Ορμύλιας.
Το 1979 συστάθηκε σε Ν.Π.Δ.Δ.
Από τότε και μέχρι το Νοέμβριο του 1995 η Βιβλιοθήκη λειτουργούσε σταδιακά ( με μεγάλα χρονικά διαστήματα παύσης) χάρις στην πρωτοβουλία και το ζήλο καθηγητών και μαθητών. Η ανταπόκριση και ο ενθουσιασμός των ανθρώπων που ασχολήθηκαν είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένας αξιοζήλευτος αριθμός βιβλίων, όμως η λειτουργία της βιβλιοθήκης  στηριζόταν κυρίως σε μαθητές  και ήταν φυσιολογικό να μην υπάρχει σωστή διαχείριση και οργάνωση και έτσι χάθηκε ένας μεγάλος  και πολύτιμος αριθμός βιβλίων.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Το Νοέμβριο του 1995 η Κοινότητα της Ορμύλιας με τη συνεργασία ενός Βιβλιοθηκονόμου ξεκίνησε μια προσπάθεια οργάνωσης και λειτουργίας της Βιβλιοθήκης η οποία θα γίνονταν με βιβλιοθηκονομικά πρότυπα.
Στο διάστημα αυτό μέχρι και τα επίσημα εγκαίνια της νέας Βιβλιοθήκης (22 Φεβρουαρίου 1997) το Κοινοτικό Συμβούλιο  διέθεσε χώρο μέσα στο Κοινοτικό κατάστημα για να στεγαστεί η Βιβλιοθήκη (35 τ.μ.). Επειδή ο χώρος αυτός ήταν εντελώς ακατάλληλος και παραμελημένος ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε πλήρως. Παράλληλα γινόταν καταγραφή, επεξεργασία και διαλογή της υπάρχουσας συλλογής, έτσι ώστε να είναι έτοιμα προς δανεισμό. Όλα αυτά τα έξοδα καλύφθηκαν από επιχορηγήσεις της Κοινότητας προς τη Βιβλιοθήκη.
Ύστερα από την αποπεράτωση των έργων στο Δημαρχείο το 2002, η Βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε σε δύο νέες ανακαινισθείσες αίθουσες συνολικού εμβαδού 87 τ.μ. στις οποίες έγινε και η απαραίτητη προσθήκη του κατάλληλου εξοπλισμού.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ:

Από την 22α  Φεβρουαρίου 1997 μέχρι και την 12η Οκτωβρίου 2011, δηλαδή στο χρονικό διάστημα των 14 ετών και 8 μηνών περίπου, έχουν γίνει 62971 δανεισμοί βιβλίων από 1459  μέλη, απ’ αυτούς οι μισοί περίπου συνεχίζουν να είναι ενεργοί χρήστες δηλαδή βρίσκονται πάντοτε ή ανά τακτά χρονικά διαστήματα με ένα ή περισσότερα βιβλία της συλλογής μας, οι υπόλοιποι  εμφανίζονται σταδιακά και κάποιοι έχουν παύσει να δανείζονται χωρίς να αποκλείουμε το γεγονός ότι μπορεί να μας ξανά επισκεφθούν. Υπενθυμίζουμε ότι η Βιβλιοθήκη απευθύνονταν σε σύνολο 4757 κατοίκων του (πρώην) Δήμου Ορμύλιας σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Το μεγαλύτερο όμως μέρος των δανεισμών γινόταν από τους κατοίκου του Δημοτικού διαμερίσματος της Ορμύλιας
Από το σύνολο αυτό των δανεισμών                                                                                                            
Α) το 50% έχει να κάνει με παιδικά λογοτεχνικά και εικονογραφημένα βιβλία για παιδιά.
Β) το 35% έχει σχέση με λογοτεχνικά βιβλία για ενήλικες (μυθιστόρημα, διήγημα, ποίηση, θέατρο, πεζογραφία κ.λ.π.)
Γ) Ενώ το υπόλοιπο 15% των δανεισμών έχει σχέση με το υπόλοιπο της συλλογής (λ.χ. ιστορία, φιλοσοφία, ψυχολογία, θρησκεία, τέχνες κ.λ.π.).
Δ) Η λειτουργία και ο αυξανόμενος ρυθμός της συλλογής είχαν σαν αποτέλεσμα η Βιβλιοθήκη να γίνει ένα στέκι γραμμάτων, ένα εργαλείο έρευνας, μόρφωσης, ανάκτησης πληροφοριών και ψυχαγωγίας.
Η Βιβλιοθήκη παρέχει πληροφορίες και φ/α στους μαθητές του Δημοτικού, του Γυμνασίου και Λυκείου για τις εργασίες που τους έχουν ανατεθεί από υλικό της Βιβλιοθήκης που δεν μπορεί να δανειστεί.
 
Το δανειστικό κοινό της Βιβλιοθήκης αποτελείτε κυρίως από παιδιά του Δημοτικού του Γυμνασίου και γυναίκες. Σημαντική είναι και η συμμετοχή των αλλοδαπών (κυρίως παιδιά) στη δανειστική κίνηση. 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΟΡΜΥΛΙΑΣ:
Σήμερα η συλλογή της βιβλιοθήκης ανέρχεται σε 7525 τίτλους δηλαδή 8625 βιβλία, βέβαια σύμφωνα με τα πρότυπα τηςUNESCO για τέτοιου είδους λαϊκές βιβλιοθήκες προβλέπετε ότι για κάθε δημότη πρέπει να αντιστοιχούν το λιγότερο 3 βιβλία, που σημαίνει αν αναλογισθούμε ότι ο (πρώην) Δήμος  της Ορμύλιας είχε πληθυσμό 4757 κατοίκους σύμφωνα με την απογραφή του 2001, πρέπει τουλάχιστον η συλλογή της να ανέρχεται κοντά στα 15.000 βιβλία, άρα η συλλογή μας βρίσκεται περίπου στο μισό απ’ ότι προβλέπεται. Σας πληροφορούμε ότι το  Νοέμβρη του 1995 υπήρχαν 1.200 βιβλία και όλη αυτή η αύξηση της συλλογής που πραγματοποιήθηκε έγινε κυρίως από ιδίους πόρους της Κοινότητας και μετέπειτα του Δήμου Ορμύλιας.
Ο συνεχής εμπλουτισμός της συλλογής απέδειξε ότι υπάρχει μεγάλη και αυξανόμενη ανταπόκριση του ενδιαφέροντος των δημοτών μας που γίνονταν σύμφωνα με τις δικές τους ανάγκες και επιθυμίες.
ΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ:
Η χώρα μας διεθνώς συγκαταλέγεται στις χώρες με τον βραδύτερο ρυθμό ανάπτυξης και εξέλιξής τους. Οι ελληνικές βιβλιοθήκες παρουσιάζουν πολλά προβλήματα οργάνωσης και λειτουργίας αλλά και εμπλουτισμού και παροχής υπηρεσιών. Ένας από τους κύριους λόγους της επιβράδυνσης της εξέλιξης είναι η έλλειψη κρατικής πολιτικής ανάπτυξης των βιβλιοθηκών και των άλλων μονάδων πληροφόρησης.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:
Τέσσερα είναι τα κύρια προβλήματα, με διαφορετικό συντελεστή και βαθμό δυσκολίας ως προς τη λύση τους για το καθ’ ένα, που θα κρίνουν το μέλλον της βιβλιοθήκης
Α) Ο χώρος που στεγάζεται σήμερα η Βιβλιοθήκη είναι μικρός για να εξυπηρετήσει τον αυξανόμενο ρυθμό της συλλογής και των χρηστών της, δεν διαθέτει ευελιξία και προσαρμοστικότητα για να φιλοξενήσει και νέες υπηρεσίες για το σύγχρονο ρόλο που πρέπει να παίζει μια Βιβλιοθήκη στην κοινωνία της. Οι άνετοι ψηλοί και φωτεινοί χώροι καθώς και η ύπαρξη συστημάτων ασφαλείας έναντι κινδύνων (π.χ. πυρκαγιά κλπ) είναι απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή λειτουργία της Βιβλιοθήκης.
Β) Εμπλουτισμός : Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεχή αναβάθμιση μιας Βιβλιοθήκης είναι ο εμπλουτισμός της συλλογής, η οποία θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τους στόχους της Βιβλιοθήκης.
Γ) Προσωπικό: Απαραίτητη είναι η στελέχωση της Βιβλιοθήκης με εξειδικευμένο προσωπικό (βιβλιοθηκονόμο) για την οργάνωση, ανάπτυξη, και λειτουργία της. Για παράδειγμα θα σας αναφέρουμε τις προδιαγραφές της I.F.L.A. (Διεθνής Ένωση Βιβλιοθηκών), σχετικά με τη στελέχωση σε προσωπικό μιας Λαϊκής Βιβλιοθήκης οι οποίες σχετίζονται με τα πληθυσμιακά δεδομένα της  περιοχής και είναι:
*  περιοχή με πληθυσμό έως 3.000 κατοίκους: 1 Βιβλιοθηκάριος συν το βοηθητικό προσωπικό.
*  περιοχή με πληθυσμό έως 150.000 κατοίκους: 1 Βιβλιοθηκάριος ανά 2.000 κατοίκους (πλέον του βοηθητικού προσωπικού).
Σίγουρα συγκρίσεις με την Ελληνική πραγματικότητα δεν μπορούν να γίνουν ούτε στις Βιβλιοθήκες με τις καλύτερες συνθήκες οργάνωσης, ωστόσο μπορούμε να καταλάβουμε το σημαντικό ρόλο που έχουν οι Βιβλιοθηκονόμοι στην πορεία μιας Λαϊκής Βιβλιοθήκης.  Στη Βιβλιοθήκη μας εργάζεται ένας Βιβλιοθηκονόμος και στην περίπτωση άδειας ή υποχρεώσεων εκτός Βιβλιοθήκης  παραμένει κλειστή, με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία και εξυπηρέτηση του δανειστικού κοινού.
Δ) Οργάνωση και λειτουργία: Η βιβλιοθήκη εφόσον εξασφαλίσει εξειδικευμένο προσωπικό πρέπει να προβεί στην προμήθεια προγράμματος αυτοματοποίησης (ΑΒΕΚΤ) και στην εισαγωγή όλης της συλλογής για τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων, έτσι ώστε ο χρήστης και μέσω του διαδικτύου να ερευνά και να αντλεί πληροφορίες από τη συλλογή της βιβλιοθήκης μας.
 
Ελάτε να γνωρίσετε τη Βιβλιοθήκη μας, να σας λύσουμε κάθε απορία που τυχόν έχετε, να σας εξηγήσουμε πώς μπορείτε να γίνετε μέλη αλλά και να σας ενημερώσουμε για τη συλλογή που υπάρχει και πως μπορείτε να δανειστείτε ή να πάρετε πληροφορίες για θέματα που σας ενδιαφέρουν.
Τηλ. Επικοινωνίας: 2371351040
e-maillibrary@ormylia.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας ενημερώνουμε ότι τα σχόλια θα αναθεωρούνται πριν δημοσιευτούν στο blog επειδή, όπως φάνηκε στην πορεία, κάποιοι χρησιμοποιούν την αμεσότητα της δημοσίευσης για να προσβάλλουν το blog και τους αναγνώστες του.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα. Τα μόνα σχόλια που θα απορρίπτονται είναι τα υβριστικά και τα spam.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.