Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

Πίνακας Ορμυλιωτών που συνέδραμαν στην ανέγερση του Διδακτηρίου.

Συμβόλαιον: 14-11-1908.
Αρχιτέκτονας: Ξενοφών Παιονίδης.
Τελευταίος μειοδότης εργολάβος: Νικόλαος Γεωργίου, εκ Κροσόβης της επαρχίας Καστοριάς.
Μέλη της Επιτροπής: Γκοτζαμάνης Κωνσταντίνος(ταμίας), Δημήτριος Αγαπητού(μέλος), αιδεσιμότατος Σακελλαρίου Χρήστος, (πρόεδρος).

Μητροπολίτης, Ειρηναίος          Λίρες Τουρκίας    5
Λιβανίδης                                           ‘’              1    
Κ. Γκοτζαμάνης                                   ‘’             4
Δημήτριος Αγαπητός                           ‘’              4
Γ. Παπαοικονόμου                              ‘’              1

Ι. Κάσσανδρος                                    ‘’             0,50
Γεωργάκης Μιχαλούδης                       ‘’             1
Βενέτης                                              ‘’              1
Αναστάσιος Καρατάσιος                      ‘’              5
Νικόλαος Λιβανίδης                            ‘’              2
Γ.Ν. Μέρμηγκας                                  ‘’             1
Γ. Παπαδημητρίου                               ‘’             1
Αυγέρος Γεωρ. Αυγέρου                      ‘’             1
Χρίστος Αποστόλου                             ‘’             1
Γιαννάκης Α. Πάνου                            ‘’             1
Χρίστος  Πλιάλη (Βλιάλης)                   ‘’             2
Εμμαν. Συρδάρης                                ‘’             2
Δημήτριος Δροσάς                               ‘’             1
Γεώργιος Β. Λαταβός (Λανταβός)         ‘’             2
Δημήτριος Ι. Παραδείσης                     ‘’             1
Ιωάννης Δήμου                                    ‘’             5
Αθανάσιος Δ. Μπούγιας                       ‘’             1
Παύλος Συρδάρης                                ‘’             1
Δημήτριος Αγ. Δροσάς                         ‘’             1
Δημήτριος Βασιλ. Καρατάσος               ‘’             3
Νικόλαος Γ. Μάλαμας                           ‘’             1
Άγγελος Ν. Τσινάς                                ‘’            1
Ιωάννης Α. Λανταβός                            ‘’            1
Ανδρέας Ηλία                                       ‘’            1
Γεωργάκης Αντωνίου                            ‘’            3
Ιωάννης Δούμτσιος                                ‘’            1
Σταμάτιος (δυσανάγωστο)                     ‘’            1
Ιωάννης Κακα…(δυσανάγνωστο)            ‘’            1
Γεώργιος Γιουβάνης                              ‘’            2
Δημήτριος Ουρανίδης                            ‘’            3
Ιωάννης Ουρανίδης                               ‘’            2
(Δυσανάγνωστο)                                   ‘’            1
Γεωργάκης (δυσανάγνωστο)      λευκάδια            4
Αριστείδης Καραγιαννίδης          λίρες Τουρκίας   3
Ιωάννης Αγγ. Πειραλής                      ‘’               2
Μιχαήλ Αγγ. Δροσάς                           ‘’              1
Ζαχαρίας Ν. Μαραγκός                       ‘’              1
Ο ίδιος εις ημερ.                                 ‘’              ½
Νικολάκης Δ. Πειραλής                        ‘’              2
Μιχαήλ  Χ.Νίκου                                  ‘’              1
Στάμος Λαμ. Γκαρλή                            ‘’              2
Γεώργιος Λιλιγιάννης (Λελεγιάννης) λευκάδια            1
Ν. Στάμου                                     λίρες Τουρκίας     1                                                      
Χ.Ι. Οικονόμου                                       ‘’                1
Αθ. Μιχαλούδης                                      ‘’                1
Αναστάσιος Γκαρλής                               ‘’                1
Παναγιώτης Στ. Σαραφιανού                    ‘’               1
Χ.Π. Οικονόμου                                       ‘’               1
Αθανάσιος Αγγέλου                                 ‘’                ½
Δημήτριος Παπούρας                               ‘’                1
Γεώργιος Τρ. Λανταβός                           ‘’                1
Ιωάννης Τσιακούρης (Τσικούρης)             ‘’                1
Ν.Δ.Δήμιτσας                                          ‘’                1
Χρίστος Δρόσου                                       ‘’                1
Γεώργιος Βασιλικού                                 ‘’                1
Τρύφων                                                  ‘’                ½
Χρίστος Δήμου                                         ‘’                1
Παύλος Χ. Ιατρού                                     ‘’                1
Χ.Δ. Καπέτης (Καρπέτης)                          ‘’                1
Νικόλαος Χ Δούμτσιος                               ‘’                1
Αναστάσιος Τσιάτρας                                ‘’                1
Γεωργάκης Κιαχαγιάς                               ‘’                1
Γεώργιος Μάλαμας                                    ‘’                1
Νικόλαος Γ. Δημήτσιας                              ‘’                1
Άγγελος Καμαριώτης                                ‘’                 1
Γεώργιος Σαρ. Σταμούδης                         ‘’                1
Ιωάννης Νικολάου                                     ‘’                1
Μαυρουδής Σταμούδης                              ‘’                1
Γιαννάκης Παρθενιώτης                            ‘’                 1
Απόστολος Α. Πάνος                                 ‘’                 2
Κώστας  Χρ. Παπουτσής                           ‘’                 1
Αυγερινός Παπουτσής                               ‘’                 1
Γεώργιος Χρ. Σταμούδης                           ‘’                 1
Νικόλαος Παυλούδης                                ‘’                 1
Χρίστος Κουτσουλοδάς 100 μαν( δυσανάγνωστο)
          ‘’                      εις εργασίαν
Ιωάννης Αντωνίου        εις εργασίαν
Γιαννάκης Καρπέτης     εις εργασίαν
Δημήτριος Λιλιγιάννης (Λελεγιάννης)   1 λευκάδι
Τριαντάφυλος Πλιουκάς ( Μπλιουκάς)  1 λίρα Τουρκίας
Δημήτριος Βασιλείου                            1        ‘’
Χρίστος Λ. Γκαρλής                             1        ‘’
Στάμος  Γ. Γκαρλής                              1        ‘’
Παύλος Γιαννακού                               ½       ‘’
Ιωάννης Χρ. Σταμούδης                        ½       ‘’
Χρίστος Φασούλας                               ½       ‘’
Δήμος Ζιάκας                                       ½       ‘’
Χρίστος Όρης                                       1        ‘’
(Δυσανάγνωστο) Πάνου                        1 φλουρί
Μαρία Λιβανίδου                                  1 λίρα Τουρκίας
Μελάχρω Δρόσσου          ( δυσανάγνωστο)   10\10
Γεώργιος Πατσιούρας                           ½ λίρα
Χρίστος Γέργου                                    1    ‘’
Δημήτριος Χαριζάνος 2 λευκάδια           1
Παπαχρίστος Σακελλάριος                    1
Παπασαραφιανός                                 1
Παπαχριστόφορος                                1
Άννα Αν. Καρατάσιου                            1 φλουρί  
Γεώργιος Ζαφειρούδης                          1 λευκάδι
Μαρία Αγαπητού                                   1 λίρα
Δημήτριος Αυγ. Γουργούρης                  4   ‘’
Γραμματική Γουργούρη                            1    ‘’
Χρίστος Γουργούρης                                1    ‘’
Απόστολος Χοβαρδάς                               1    ‘’
Παγώνα Χ. Χοβαρδά                                1    ‘’
Πρεσβυτέρα παπαχρίστου Σακελλαρίου    1    ‘’
(Δυσανάγνωστο)                                      1    ‘’
Παναγιώτης Β. Βα(;)αμινη       εργασία      1    ‘’
Καλούδα χρ. Αποστολά    3 λίρες Αγγλίας 
Ιωάννης Α Οικονομούδης                          2 λίρες Τουρκίας
Πρεσβυτέρα παπα Σαραφιανού                 1    ‘’
Μαυρουδής (δυσανάγνωστο)                    1    ‘’
Ιωάννης Χρ. Μποζής                                 1    ‘’
Παναγιώτης Μιχαλούδης                           1    ‘’
Γιοβάν Γεωργίου                                      1     ‘’
Ειρήνη Μαρδά                    1 λευκάδι
Δημήτριος Γέργου Μαρδά                          1     ‘’
Σταμούλω Αθ. Βασίλα                               1    ‘’
Σαραφιανός Τρ. Λανταβού                        1     ‘’
Νικόλαος Π. Ληλιγιάννης (Λελεγιάννης)     1     ‘’
Γιάννης Αθ. Ληλιγιάννης          1 καρυδιά &½    ‘’
Κορτέσα Ανδρέα Ηλία                               1     ‘’
Παύλος Λεμονή ( δυσανάγνωστο)              ½    ‘’
Μαρία πρεσβυτέρα παπα Δημητρίου          1     ‘’
Μαρία Γεωργίου Αναγνώστου                    1     ‘’
Μαρία Γεωργίου Φαρμάκη                         8     ‘’
Γεώργιος Κ. Φαρμάκης                             2     ‘’
Ιωακείμ Α Πάνος                                       2     ‘’
Μαρία Ιωακείμ Πάνου                               1     ‘’
Άννα Γκανάτσιου          1 λευκάδι
Συρίγω Μπουζή            1 λευκάδι
Μιχαήλ Α Πειραλή                                     1     ‘’
Ασημίνα Χρίστου Βλιάλη                           1     ‘’
Σαραφινού (δυσανάγνωστο) 1 λευκάδι
Θ. Ιωάν. Π. Αργυρίου        1 εικοσόφραγκον
Αγγ. Δημητρ. Αγαπητός     3 λευκάδια
Μελάχρω Αυγέρου                                    1      ‘’
Στάμος Σαρ. Σταμούδης                            1      ‘’
Μαρία Στ. Σταμούδη                                 ½     ‘’
(Δυσανάγνωστο)
Αγαπητός Δ. Αγαπητού                             1      ‘’
Νικολ. Χρ. Μπουζής 2 λευκάδια
Γεώρ. Χρ. Γουργούρης 2 ξύλα( δυσανάγνωστο)
Αντύπας Μοναχός Βατοπαιδινός Ορμυλιώτης    1       ‘’
Δαβίδ Νοναχός Βατοπαιδινός          1 φράγγ. Τουρκίας

(Στις επόμενες σελίδες είναι καταγραμμένες κι οι δωρεές των Μονών που είχαν μετόχια στην Ορμύλια.
Όλες αυτές οι Μονές είχαν ιδιοκτησίες στην Ορμύλια, οι οποίες άρχιζαν από το Πάρκο και κατείχαν όλο τον κάμπο. Το 1997 που επισκέφτηκα την ‘’έκθεση των Θησαυρών του Αγίου Όρους’’ στο Βυζαντινό Μουσείο, είδα μέσα σε δύο προθήκες ιδιόχειρους χάρτες με τις ιδιοκτησίες των μετοχιών των συγκεκριμένων Μονών στην Ορμύλια. Στις αρχές του 20ου αιώνα τα εναπομείναντα  μετόχια ήταν το μετόχι Βατοπαιδίου στη θέση που γνωρίζουμε  και το μετόχι  Ζωγράφου διακόσια μέτρα νότια των Αγίων Αποστόλων στους πρόποδες του βουνού.) 

Ιερά Μονή Δοχειαρίου, ξυλείαν εις διάφορα είδη, δεκαπέντε (15)  φορτία και  δέκα σανίδια κα(;)ανεών 25/7/1909

Ιερά Μονή Ξηροποτάμου, 100 σανίδια ελάτινα και πεντήκοντα (50) (δυσανάγνωστο) 25/7/1909   

Η Ιερά και Σεβάσμια μονή της Μεγίστης Λαύρας προσέφερε λίρας αγγλικάς δέκα(αριθ.10) 29/7/1909


Το Ιερόν Κοινόβιον του Ζωγράφου προσφέρει οθωμανικάς λίρας δέκα (αριθ. 10) 31/7/1909.


Η Ιερά και Σεβάσμιος Μονή του Παντοκράτορος ξυλείαν προσφέρει κολώνας τεσσαράκοντα (αριθ. 40) 29/7/1909


Η Ιερά και Σεβάσμια Μονή του Βατοπαιδίου προσφέρει τριάκοντα λίρας τουρκικές(αριθ. 30) 30/7/1909         

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σας ενημερώνουμε ότι τα σχόλια θα αναθεωρούνται πριν δημοσιευτούν στο blog επειδή, όπως φάνηκε στην πορεία, κάποιοι χρησιμοποιούν την αμεσότητα της δημοσίευσης για να προσβάλλουν το blog και τους αναγνώστες του.
Δεν πρόκειται να λογοκρίνεται κανένα σχόλιο που θα περιλαμβάνει καλοπροαίρετη κριτική ή θα διορθώνει κάποιο δικό μας σφάλμα. Τα μόνα σχόλια που θα απορρίπτονται είναι τα υβριστικά και τα spam.
ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΑΣ ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΟΤΕΡΟ ΔΥΝΑΤΟ.